சென்னை மதுரவாயலில் திருடவந்து விட்டு மொட்டை மாடியில் உறங்கிய திருடன்

சென்னை, மதுரவாயலில் வீட்டில் கொள்ளையடிக்க வந்து விட்டு திருடவும் முடியாமல், வெளியே போகவும் முடியாமல் மொட்டை மாடியிலேயே திருடன் உறங்கிய சம்பவம் நடந்துள்ளது. 

SHARE THIS POST :
சென்னை மதுரவாயலில் திருடவந்து விட்டு மொட்டை மாடியில் உறங்கிய திருடன்
சென்னை, மதுரவாயலில் வீட்டில் கொள்ளையடிக்க வந்து விட்டு திருடவும் முடியாமல், வெளியே போகவும் முடியாமல் மொட்டை மாடியிலேயே திருடன் உறங்கிய சம்பவம் நடந்துள்ளது.