Ứng dụng blockchain trong kinh doanh bảo hiểm có giá trị gì ?

Rất nhiều công ty hiện đã hiện thực hóa giá trị kinh doanh chiến lược của blockchain sau khi ứng dụng blockchain trong bảo hiểm. Vậy giá trị thực sự của blockchain mà chúng ta có thể sử dụng để áp dụng trong kinh doanh là gì? Hãy cùng tìm hiểu nó.

SHARE THIS POST :